Translate

Tuesday, December 23, 2014

Hidup biar berjasa : menyedut karbon dioksida, melepas oksigen...

tunaikan kewajipan sebagai makhluk Allah selagi bernyawa kerana setelah berakhir nafas, semua amalan terhenti kecuali tiga perkara...

No comments:

Post a Comment